华润昆仑御

huá rùn kūn lún yù

恒大黛山华庭

héng dà dài shān huá tíng

远洋简宫

yuǎn yáng jiǎn gōng

望园

wàng yuán

连心园西区

lián xīn yuán xī qū

重庆中心

zhòng qìng zhōng xīn

雅宝龙湖春江天玺

yǎ bǎo lóng hú chūn jiāng tiān xǐ

保利大都汇

bǎo lì dà dōu huì

梁平碧桂园天悦溪苑

liáng píng bì guì yuán tiān yuè xī yuàn

望京新城

wàng jīng xīn chéng

御龙春晓

yù lóng chūn xiǎo

惠丰新座

huì fēng xīn zuò